Kalite Komisyonu

Merkez Birim Kalite Komisyonu üyeleri

Doç.Dr. Özlem TUNÇ DEDE (Araştırma Merkezi Müdürü)

Doç.Dr. Uğur SEVİM (Merkez Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü BAYKAL (Birim Kalite Temsilcisi)

Memur Tanju KALINTAŞ (Merkez Sekreteri)