Yönetim Kurulu


Merkez Müdürü
Doç. Dr. Özlem TUNÇ DEDE

Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Uğur SEVİM

Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Levent MEMİŞ
Dr. Öğr. Üyesi Ülkü BAYKAL
Dr. Öğr. Üyesi Esra Deniz CANDAN