Yönetim Kurulu


Merkez Müdürü
Doç. Dr. Özlem TUNÇ DEDE

Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Uğur SEVİM

Yönetim Kurulu Üyeleri
Doçent Dr. Ülkü BAYKAL
Dr. Öğr. Üyesi Levent MEMİŞ
Dr. Öğr. Üyesi Esra Deniz CANDAN