Yönetim Kurulu


Merkez Müdürü
Doç. Dr. Özlem TUNÇ DEDE (Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü)

Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Uğur SEVİM (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü)

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Aysun TÜRKMEN (Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Ülkü BAYKAL (Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKYURT (Bulancak Kadir Karabaş UBYO, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü)