Hakkımızda


Giresun Üniversitesi Çevre Sorunları, Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Temmuz 2016'da kurulmuştur.

Misyon: Çevre sorunlarına yol açan her türlü çevre kirliliği ve çevre değişimi konularında disiplinler arası bakış açısıyla araştırmalar yapmak, yapılanlara katılmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmaktır.

Vizyon: Ülkemizin kalkınma hedeflerine uygun olarak Karadeniz Bölgesinin barındırdığı doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile tarım, sanayi ve ilgili diğer alanlardan kaynaklanan her türlü çevresel etkilerin azaltılması amacıyla ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği yaparak bölgenin gelişimine katkıda bulunmaktır.